Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

Konferencja Katedr Finansów 2023

Konferencja Katedr Finansów organizowana rokrocznie przez inny ośrodek naukowy w Polsce ma długoletnią tradycję. Jest ona miejscem spotkań, prezentacji referatów i wymiany poglądów naukowców prowadzących badania w obszarze finansów. Z historią Konferencji Katedr Finansów można zapoznać się na stronie Komitetu Nauk o Finansach PAN https://knfpan.pan.pl/pl/kkf.
W 2023 r. organizatorem konferencji, po raz trzeci w jej historii, jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji są „Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki”.

Gospodarka 4.0, a może nawet 5.0 stanowi z pewnością podstawę wdrażania nowych rozwiązań. Obecna gospodarka naznaczona pandemią COVID-19 i jej długoterminowymi konsekwencjami oraz przyspieszoną transformacją cyfrową, inwazją Rosji na Ukrainę, kryzysem energetycznym, wysoką inflacją, turbulentnym otoczeniem zewnętrznym i groźbą wejścia w stan stagnacji czy recesji rodzi dla systemu i sektora finansowego szereg aktualnych pytań, na które naukowcy zajmujący się finansami powinni szukać odpowiedzi.

Z kolei szybko rosnące znaczenie nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwa, przyspieszone wdrażanie zasad zrównoważonego środowiskowo rozwoju, czy też perspektywa zmian społecznych (w tym migracji) i demograficznych powoduje kolejne, długoterminowe wyzwania zarówno dla nauki, jak i praktyki w obszarze finansów.

Szeroko rozumiana "Nowa Gospodarka" staje się zatem faktem oraz tym samym podstawą do ciekawych dyskusji i sformułowania konstruktywnych rekomendacji.

Konferencja odbędzie się w terminie 14-15.09.2023 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych CEUE, ul. Towarowa 55 (vis a vis Gmachu Głównego UEP).

Ramowy plan konferencji znajdą Państwo w zakładce „Program”. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników, konferencja będzie zorganizowana hybrydowo – mogą Państwo wybrać formę uczestnictwa (stacjonarnie lub online). Mamy jednak nadzieję, że skorzystają Państwo z możliwości osobistego spotkania i rozmowy ze znajomymi naukowcami z innych ośrodków naukowych w Polsce podczas pobytu w Poznaniu.

Szczegóły dotyczące form uczestnictwa i opłat zostały umieszczone w zakładce „Opłaty”.

Rejestracja na konferencję będzie otwarta od 1 grudnia 2022 r. Kwalifikacja referatów do wystąpienia będzie prowadzona na podstawie rozszerzonego abstraktu.

Prosimy również o zapoznanie się z możliwościami publikacji Państwa referatów (szczegóły w zakładce „Publikacje”).

Czekamy na Państwa w Poznaniu,

W imieniu Rady Programowej
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2023 nr projektu 004/RID/2018/19 kwota finansowania 3.000.000 zł