Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI KATEDR FINANSÓW POZNAŃ 2023

14 września 2023

9.00-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Przywitanie uczestników, otwarcie konferencji Rektor UEP, Dyrektor Instytutu Finansów
10.15-11.45 Sesja plenarna
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 Sesje robocze równoległe (tematyczne)
13.30-14.00 Obiad
14.00-15.30 Sesje robocze równoległe (tematyczne)
15.30-15.45 Przerwa kawowa
15.45-16.45 Sesja plenarna pod patronatem Komitetu Nauk o Finansach PAN
16.45-17.00 Spotkanie samodzielnych pracowników nauki
17.00-18.00 Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN
18.00-20.00 Czas wolny
20.00-1.00 Gala Dinner, uroczysta kolacja

15 września 2023

8.30-9.00 Spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości
9.00-10.30 Debata z praktykami
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-12.15 Sesje robocze równoległe (tematyczne)/Sesja konkursowa PSFiB
12.15-12.30 Przerwa kawowa
12.30-14.00 Sesje robocze równoległe (tematyczne)/Sesja konkursowa PSFiB
14.00-14.45 Obiad
14.45-15.00 Zakończenie konferencji i rozstrzygnięcie konkursu Best Paper i konkursu PSFiB na najlepszą prezentację