Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

Terminy

Rozpoczęcie rejestracji: 1 grudnia 2022

Przesłanie rozszerzonego abstraktu wg wzoru: 1 sierpień 2023 Wzór abstraktu

Kwalifikacja na konferencję (na podstawie abstraktu): 15 sierpień 2023

Zakończenie rejestracji na konferencję w formie stacjonarnej: 1 sierpnia 2023

Zakończenie rejestracji na konferencję w formie online: 1 sierpnia 2023

Zakończenie rejestracji na konferencję w formie online bez referatu: 15 sierpnia 2023

Przesłanie pełnej wersji publikacji (draft): do 1 września 2023

Przesyłanie pełnych wersji tekstów: 30 września 2023

Opłata za uczestnictwo w formie stacjonarnej: 20 sierpnia 2023

Opłata za uczestnictwo w formie online: 20 sierpnia 2023

Konferencja: 14-15 września 2023


Procedura rejestracyjna obejmuje następujące etapy:
1. zgłoszenie w systemie rejestracyjnym. Na tym etapie prosimy o dane uczestnika oraz dane do fakturowania - zgłoszenie jest następnie akceptowane przez organizatorów,
2. zgłoszenie abstraktu w systemie rejestracyjnym. Na tym etapie prosimy o wskazanie preferowanego czasopisma,
3. akceptacja referatu do wygłoszenia podczas konferencji.