Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

Opłaty

Uczestnictwo stacjonarne z referatem lub bez 1300 zł
Uczestnictwo stacjonarne z referatem lub bez - DOKTORANCI 900 zł
Uczestnictwo online z referatem 400 zł
Uczestnictwo online bez referatu 200 zł
Biznes 2000 zł

Pracownicy i doktoranci UEP - udział bezpłatny, za wyjątkiem opłaty za Gala Dinner i opłaty za publikację.

Uwaga: zastrzegamy możliwość zmiany opłat w terminie do końca kwietnia 2023 r.

Opłata za uczestnictwo w formie stacjonarnej: do 20 sierpnia 2023
Opłata za uczestnictwo w formie online: do 20 sierpnia 2023

Opłata konferencyjna w formie stacjonarnej obejmuje: uczestnictwo w konferencji, pakiet konferencyjny, 2 lunche w formie bufetu, przerwy kawowe, uroczystą kolację Gala Dinner

Kontakt w sprawie faktur: kkf2023@konf.ue.poznan.pl

Aby otrzymać fakturę należy w systemie rejestracyjnym podać niezbędne dane (w części "dane do faktury").

Koszty publikacji

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) Brak
Economics and Business Review Brak
Research Papers in Economics and Finance Brak
Ruch Prawniczy, Ekonomiczy i Socjologiczny Brak
Optimum Studia Ekonomiczne 700 zł
Bank i Kredyt Brak
Central European Economic Journal Brak
Wiadomości Ubezpieczeniowe Brak
The Financial Internet Quarterly Brak
Finanse i Prawo finansowe 300 zł
Ekonomia międzynarodowa Brak
Rozdział w redagowanej monografii naukowej 800 zł/arkusz

Uwaga: opłaty te ponoszone są bezpośrednio do wydawców publikacji.