Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

Rejestracja


Dane osobowe

Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej
jednej małej litery, dużej litery, cyfry oraz znaku niealfanumerycznego.


Opcje uczestnictwa

On-line z referatem (400 zł)
On-line bez referatu (200 zł)
Stajonarnie dla doktorantów (900 zł)
Stacjonarnie (1300 zł)
Biznes (2000 zł)
Pracownik UEP / Doktorant UEP

Miejsce publikacji

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)
Economics and Business Review
Research Papers in Economics and Finance
Ruch Prawniczy, Ekonomiczy i Socjologiczny
Optimum Studia Ekonomiczne
Bank i Kredyt
Central European Economic Journal
Wiadomości Ubezpieczeniowe
The Financial Internet Quarterly
Finanse i Prawo finansowe
Ekonomia międzynarodowa
Rozdział w monografii naukowej
Bez publikacji
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)
Economics and Business Review
Research Papers in Economics and Finance
Ruch Prawniczy, Ekonomiczy i Socjologiczny
Optimum Studia Ekonomiczne
Bank i Kredyt
Central European Economic Journal
Wiadomości Ubezpieczeniowe
The Financial Internet Quarterly
Finanse i Prawo finansowe
Ekonomia międzynarodowa
Rozdział w monografii naukowej
Bez publikacji

Afiliacja (dane uczelni/instytucji)


Dane do faktury


Oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję klauzulę RODO.