Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

Podsumowanie Konferencji Katedr Finansów Poznań 2023

W dniach 14-15 września 2023 r. w budynku CEUE odbyła się ogólnopolska Konferencja Katedr Finansów pod przewodnim hasłem „Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki”. W konferencji licznie uczestniczyło środowisko akademickie z Polski, reprezentujące 33 uczelnie wyższe. Konferencja miała formę hybrydową. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 230 osób, w tym ponad 200 stacjonarnie. Na konferencję zgłoszono blisko 160 referatów, które zostały pogrupowane tematycznie na 28 moderowanych sesji równoległych, w tym 2 sesje równoległe były dedykowane pracownikom naukowym co najwyżej ze stopniem doktora i odbywały się w ramach konkursu Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości na najlepszą prezentację.

Podczas sesji równoległych uczestnicy prezentowali swoje badania z różnorodnych obszarów: wyzwań współczesnych finansów, bankowości centralnej, komercyjnej i spółdzielczej, bezpieczeństwa sektora bankowego, innowacji w bankowości, finansów samorządowych, rynków finansowych z różnych perspektyw, finansów przedsiębiorstw z różnych perspektyw, finansów publicznych, ubezpieczeń, finansów osobistych, podatków w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, technologii finansowych FinTech, finansów zrównoważonych (ESG) i wielu innych zagadnień.

Otwarcia konferencji dokonał Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP – Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji. W sesji plenarnej otwierającej konferencję wystąpiło 4 Keynote Speaker’ów:

prof. Paul H. Dembinski, University of Fribourg, Foundation of the Observatoire de la Finance

Blaski i cienie finansów na rzecz zrównoważonego rozwoju

prof. Jan Toporowski, University of London

Spory o Finansowaniu Nowej Technologii

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Digital Economy Lab UW

Nawigowanie w cyfrowym świecie: Wyzwania i zagrożenia transformacji cyfrowej

Karol Wolniakowski, Wiceprezes Zarządu, SGB Bank S.A

Transformacja cyfrowa w sektorze bankowości spółdzielczej

Podczas spotkania samodzielnych pracowników naukowych przekazano konferencyjną skrzyneczkę do Katowic, co oznacza, że gospodarzem KKF 2024 będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W pierwszy dzień konferencji odbyła się również sesja plenarna pod patronatem Komitetu Nauk o Finansach PAN, podczas której zaprezentowano trzecią monografię z cyklu Finanse, poświęconą Finansom samorządowym, redagowaną przez dr hab. Jolantę Szołno-Koguc, prof. UMCS. Ponadto podczas tej sesji ogłoszono wyniki XV edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów. Nagrodę Prezesa PAN otrzymała dr hab. Agnieszka Preś-Perepeczo za monografię naukową pt. Efekt sygnalizacji - determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. Sponsorem nagrody był SGB Bank S.A. Po tej sesji odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja Gala Dinner.

Drugiego dnia konferencji odbyła się debata na temat edukacji finansowej moderowana przez dr hab. Kamillę Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP z udziałem naukowców i przedstawicieli praktyki gospodarczej, w której uczestniczyli:

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska – UE w Poznaniu, koordynator projektu RID „Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce”

Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu, Warszawski Instytut Bankowości

Marzena Atkielska – Prezes Zarząd, Fundacja Santander Bank Polska S.A.

Wojciech Pantkowski – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

Na zakończenie konferencji rozstrzygnięto dwa konkursy.

  1. PSFiB na najlepszą prezentację, który wygrał mgr Tomasz Kaczmarek z UEP za prezentację pt. Animating Financial Markets, otrzymując nagrodę w wysokości 2000 zł, specjalne wyróżnienie w wysokości 500 zł otrzymał mgr Jakub Kubiczek z UE w Katowicach za prezentację pt. Determinanty obaw o stabilność dochodu i  ich skutki obserwowalne w zrachowaniach finansowych Polaków podczas pandemii COVID-19. Wydawnictwo Naukowe PWN ufundowało książki dla wszystkich uczestników konkursu PSFiB, a fundacja GPW vouchery edukacyjne za trzy pierwsze miejsca.
  2. BEST PAPER AWARD za najlepszy artykuł zgłoszony na konferencję otrzymał Prof. Dr. Wojciech Stiller oraz Marwin Heinemann z Berlin School of Economics and Law za artykuł pt. Do More Harm than Good? The Optional Reverse Charge Mechanism against Cross-Border Tax Fraud. 

Tym, co wyróżnia Konferencję Katedr Finansów jest jej ścisły związek z praktyką gospodarczą. Wyrazem tego jest zaangażowanie w organizację konferencji Partnerów i Patronów.

Partnerami KKF Poznań 2023 była Fundacja Santander Bank Polska S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Centrum Procesów Bankowych i Informacji, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Warszawski Instytut Bankowości, Biuro Informacji Kredytowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa, SGB Bank S.A oraz Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tegoroczną konferencją Patronatem objęli Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Fundacja GPW oraz Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska.

Patronami honorowymi KKF 2023 są JM Rektor Prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Patronami medialnymi tegorocznego wydarzenia zostali – Rzeczpospolita, TVP3 Poznań, Radio Poznań, Miesięcznik finansowy Bank, portal Bank.pl oraz TV Student.

Konferencja Katedr Finansów jako miejsce wymiany doświadczeń i poglądów naukowców oraz praktyków zaowocuje publikacjami uczestników w jedenastu wysoko punktowanych czasopismach, jak również rozdziałami tematycznymi w monografiach naukowych poświęconych problematyce Finansów wobec wyzwań Nowej Gospodarki.

Przewodniczącym Rady Programowej konferencji była dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP.

Opracował: dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP