Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

Patroni

Patronat nad Konferencją objęli

Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Patronat honorowy
JM Rektora Prof. dr hab. Macieja Żukowskiego

Patronat medialny