Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

Kontakt

Główny e-mail kontaktowy

e-mail: kkf2023@konf.ue.poznan.pl

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP

e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl