Konferencja Katedr Finansów 2023
FINANSE WOBEC WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI
14-15 września 2023

Publikacje

Call for Papers

Proponujemy publikację prac zgłoszonych na konferencję w:

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) (100 pkt, Scopus, Web of Science), publikacja w j. angielskim z obszaru Entrepreneurial Finance, https://www.jemi.edu.pl/, uwaga: pełne teksty artykułów powinny być przesłane w terminie do 30.06.2023 na adres kkf2023@konf.ue.poznan.pl.

Economics and Business Review (70 pkt, Scopus, Web of Science), publikacja w języku angielskim; Aims & Scope: https://www.ebr.edu.pl/en/aim_and_scope; wymogi redakcyjne: https://www.ebr.edu.pl/en/instructions_for_authors

Research Papers in Economics and Finance (40 pkt),  publikacja w języku angielskim, https://ref.ue.poznan.pl/index.php/REF, propozycja numeru tematycznego Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki

Ruch Prawniczy, Ekonomiczy i Socjologiczny (70 pkt), publikacja w języku polskim/angielskim, http://rpeis.amu.edu.pl/pl/o-czasopismie

Optimum Studia Ekonomiczne (70 pkt), publikacja w języku polskim/angielskim, http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj

Bank i Kredyt (70 pkt, Scopus), publikacja w języku polskim/angielskim, https://bankikredyt.nbp.pl/

Central European Economic Journal (70 pkt), publikacja w języku angielskim, https://ceej.wne.uw.edu.pl/

Wiadomości Ubezpieczeniowe (70 pkt), publikacja w języku polskim/angielskim (dla wybranych publikacji z panelu Ubezpieczenia - opiekun naukowy prof. dr hab. Jacek Lisowski) https://piu.org.pl/wydawnictwa/

The Financial Internet Quarterly (40 pkt, Web of Science), publikacja w języku angielskim, https://finquarterly.com/

Finanse i Prawo finansowe (40 pkt), https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf

Ekonomia międzynarodowa (40 pkt), publikacja w j. angielskim, https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/index (specjalna sesja dla Doktorantów)

Rozdziały w tematycznych monografiach naukowych poświęconych problematyce Finansów wobec wyzwań Nowej Gospodarki (20 pkt), publikacja w języku polskim.

Powyższa lista czasopism może ulec jeszcze rozszerzeniu.


UWAGA:
W systemie rejestracyjnym proszę zaznaczyć preferowane miejsce publikacji. Ostateczne zakwalifikowanie pracy do konkretnych czasopism/monografii przeprowadzi Rada Naukowa po przesłaniu końcowych wersji prac.

Artykuły zgłoszone do czasopism będą przechodziły standardową procedurę publikacyjną, w tym recenzyjną w trybie peer reviewdouble-blind review.